Měkké techniky


Tato metoda se používá všude tam, kde je potřeba znovu obnovit průtažnost měkkých tkání. Kupříkladu ošetření jizev, otoků, stažení tkáně nad místem bolesti, bolestivé svaly nebo jejich úpony.

Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů a nelze je zaměňovat s masážními technikami, jak se někteří mylně domnívají. Měkké techniky ovlivňují tyto struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem. K základním principům při řešení bolestivých stavů pohybového aparátu patří působení na sval.

Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a svalové povázky. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě a vznik lokálních zatvrdlin - myogelóz a vznik tzv. spoušťových bodů - trigger point, které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou výborné měkké techniky prováděné na sucho. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo, píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších. 

 Ceník masáže měkké techniky
Baňky    20 min 200 Kč


Kamila
Bohdalová- Pěstění krásy - kosmetický a masérský salón - netkatalog.czKadeřnictví a kosmetické salóny - netkatalog.cz